Produktu izstrāde un prototipēšana

Klienta iecerētā produkta izstrāde no idejas līdz prototipēšanai un ražošanai. Tipiski produkta radīšana ietver šādus soļus:

 • Idejas precīzs izsklāsts skiču, vizualizāciju un darbības parametru veidā;

 • Konceptuālo risinājumu izpēte un apkopošana (priekšizpēte), kas pamatā ietver standarta elementu piemeklēšanu, potenciālo piegādātāju noskaidrošanu, pamata mezglu un darbības principu skicēšanu un aprakstīšanu;

 • 3D modeļa veidošana, lai attēlotu iecerētā produkta (vai iekārtas) visus elementus un detaļas;

 • Rasējumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana ražošanai;

 • Prototipa izgatavošana un testēšana;

 • Produkta veiktspējas uzlabošana un sērijveida ražošana.

3D skenēšana

Lietojot 3D skenēšanas aprīkojumu un datu apstrādes programmatūru veicam:

 • Kvalitātes kontroli saražotai produkcijai, piemēram, ražojumu precizitātes novirzes noteikšana, iespējamo problēmu analīze;

 • Ražošanā lietoto tehnoloģiju precizitātes noteikšanu un risinājumu piedāvāšanu, piemēram, metināšanas konduktora precizitāte;

 • Sarežģītu formu detaļu un mezglu precīzu izmēru iegūšanu.

Skenēšanas darbus var veikt gan pie klienta ražotnē, gan mūsu birojā. Pēc produkta neprecizitātes fiksēšanas tiek analizēti ražošanas soļi un meklēti potenciālie neprecizitātes rašanās iemesli. Nepieciešamības gadījumā izstrādājam potenciālos risinājumus, veicot projektēšanu un izgatavošanu.

Automātikas un nestandarta iekārtu projektēšana

Nereti nepieciešams automatizēt ražošanas procesus, veicot gan vienkāršu, gan nestandarta darbību automatizāciju, pārbūvēt jau esošas vai restaurēt novecojušas iekārtas. Tipiski šādu projektu realizācija ietver:

 • Nepieciešamā procesa/iekārtas darbības detalizētu izpēti, problēmas būtības apzināšanu;

 • Konceptuālo risinājumu izpēti, apkopošanu un apspriešanu;

 • Tehniskā projekta izstrādi - precīza 3D modeļa un rasējumu sagatavošanu;

 • Iekārtas/mezglu izgatavošanu, uzstādīšanu un servisu;

 • Testēšanu un atgriezenisko saiti.

Inženiertehnisko problēmu izpēte

Gan katrai ražošanas nozarei un produktam piemīt savas noteiktas iezīmes, kas diktē problēmas specifisko risinājumu un iespējas. Šādas situācijas risināt ir vieglāk, ja ir liela starpnozaru pieredze un plašs kontaktu loks. Temeso piedāvā šādu iespēju, veicot tehnisko izpēti, sniedzot konsultācijas un palīdzību partnera atrašanā, kurš konkrēto jautājumu spēs atrisināt visefektīvāk.

 • Facebook
 • LinkedIn Social Icon

© 2020 TEMESO

Kontakti

Čiekurkalna 1.līnija 56, Rīga, Latvija,LV-1026

+371 26184111

+371 26139393